Аргументи

Комунистическата власт в България през 1944 – 1991 г. се базира на широка мрежа от служби за сигурност / ДС, РУМНО, ВВ, РО на ГВ/ , които, прилагайки незаконосъобразни методи, нарушаващи основните права на човека, фактически изпълняваха ролята на политическа полиция.

Политическата полиция на така наречената „Народна Република България” е имала за цел да опази власт, която е нарушавала човешките права, лишавала е обществото от свободата на словото и е прилагала терор и унизително отношение.

Срещу лица и организации, които защитават демокрацията са извършени тежки престъпления, а извършителите не са подвеждани под наказателна отговорност.

Комунистическият режим беше подкрепян и от система от тоталитарни организации, издържани от държавата / БКП, ДКМС, ОФ, БЗНС, САБПФК, БПС /, които утвърждаваха еднопартийната диктатура.

Щатните функционери на службите за сигурност и на тоталитарните организации са изпълнявали своите функции без да са изложени на риск да загубят живота или здравето си.

Благодарение на това, че укрепват антихуманна властова система, са се ползвали с многобройни материални и правни привилегии и облаги.

Получавали са заплати, значително по-високи от тези на работниците на физическия и умствения труд, допринясяли реално за развитието на икономиката. Поради това и днес получават по-високи пенсии от тях.

Tази несправедливост трябва да бъде поправена.

Намаляването на пенсионното възнаграждение няма за цел да унижи хората, които по времето на комунистическия тоталитарен режим са работили за службите за сигурност и тоталитарните организации , понеже то ще остане на нивото на средните за страната пенсии, което им гарантира достоен живот.

Чрез този акт на справедливост и спестените средства ще се създадат условия за повишаване на минималните пенсии, с което ще се постигне допълнителен социален ефект.