Той си е добре.
Работата му в репресивния апарат на комунистическия режим сега му носи доста по-добра пенсия отколкото получават обикновените пенсионери.